تبلیغات
احادیث وروایات ودعا - حروف ابجد
جمعه 4 آذر 1384

حروف ابجد

   نوشته شده توسط: علی رضا ولی نژاد    نوع مطلب :خواص آیات واذکار ،

به در خواست دوست عزیزم آقا مهدی گل برای همه دوستانم

حروف ابجد

حروف ابجد بر دو نوع صغیر و کبیر می باشد .

ابجد صغیر :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ، ( ک = 8 ) ، ( ل = 6 ) ، ( م = 4 ) ، ( ن = 2 ) ، ( س = ساقط ) ، ( ع = 10 ) ، ( ف = 8 ) ، ( ص = 6 ) ، ( ق = 4 ) ، ( ر = 8 ) ، ( ش = ساقط ) ، ( ت = 4 ) ، ( ث = 8 ) ، ( خ = ساقط ) ، ( ذ = 4 ) ، ( ض = 8 ) ، ( ظ = ساقط ) ، ( غ = 4 ) .

ابجد کبیر :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ،( ک = 20 ) ،( ل =30 ) ، ( م = 40 ) ، ( ن = 50 ) ، ( س = 60 ) ، ( ع = 70 ) ، ( ف = 80 ) ، ( ص = 90 ) ، ( ق = 100 ) ، ( ر = 200 ) ، ( ش = 300 ) ، ( ت = 400 ) ، ( ث = 500 ) ، ( خ = 600 ) ، ( ذ = 700 ) ، ( ض = 800 ) ، ( ظ = 900 ) ، ( غ = 1000 ) .

باید به عرض برسانم که تنها حروف ابجد از جمله خواصی بسیار دارد ، که اکنون به طور خلاصه گفته می شود .

1-     هر گاه 28 حرف ابجد را در ورقع ای نوشته و بخواهد آنان را مسخر کند ، ورقه را در آب انداخته و آب را به خورد آنان دهد .

2-     می توان با 28 حرف ابجد دشمن را سرگردان کرد .

3-     می توان با 28 حرف ابجد دشمن را صدمه زد یا هلاک گردان .

4-     هر گاه 28 حرف را بر روی کاغذی نوشته وآن را در خاک دفن کنید به نیت آن غائب احضار گردد بحق تعالی غایب پیدا می گردد .

5-     به جهت محبت این حروف را نوشته بر روی کاغذی و آن را آب کشیده و آبرا بخورد مطلوب دهد بیقرار میگردد .

6-     هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و آن را بر گردن طفل آویزان کند هرگز نترسد .

7-     هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته وکسی که طالب علم باشد ، کاغذ را آب کشیده بخورد ذهن او قوی گردد .

8-     هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته وآن را بر درختی کم ثمر ببندد ثمره آن زیاد می گردد .

هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته ودر چاهی که کم آب می باشد انداخته آب آن چاه زیاد می شود .

باید به عرض برسانم که هر سال 12 ماه دارد ، هر ماه را طالعی گفته اند ، در زمان حضرت سلیمان که هر انسانی روزگار او شبیه  یکی از این دوازده طالع می شود و آن 12 طالع به نام :

1 – حمل ، 2 – ثور ، 3 – جوزا ، 4 – سرطان ،  5 – اسد ، 6 – سنبله ، 7 – میزان ،

8 – عقرب ، 9 – قوس ، 10 – جدی ، 11 – دلو ، 12 – حوت ، میباشد .

هر گاه بخواهید طالع شخصی را پیدا کنید  :

باید نام و نام مادر او را به ابجد کبیر در آورده و با هم جمع کنید ، سپس حاصل جمع را تقسیم بر 12  کرده و باقیمانده طالع شخص می گردد .

توجه !

اگر زمانی باقیمانده صفر باشد باید نام تنها را تقسیم بر دوازده کنید و باقیمانده طالع آن شخص می شود .

و باید بدانید که فرق حروف ابجد با حروف فارسی این است که در حروف فارسی 32 حرف داریم اما در ابجد 28 حرف داریم و فرق آنها در 4 حرع ( گ- چ- پ- ژ ) میباشد و در هنگام استفاده از حروف ابجد در فارسی این حروف حذف می گردد .

مانند آقای هوشنگ بنت ژاله وقتی می خواهیم طالع آقای هوشنگ را حساب کنیم به طریق زیر عمل می کنیم ،

       ه        و        ش        ن       گ       بنت       ژ     ا      ل      ه 

             5        6        300     50      خالی    بنت   خالی    1    30    5

 

                       361                +                  36

جمع عدد هوشنگ به  عدد ابجد  کبیر می شود ،

50 + 300 + 6 + 5 = 361

جمع عدد ژاله به ابجد کبیر می شود ،

5 + 30 + 1 = 36 

مجموع نام و نام مادر می شود ،

361 + 36 = 397

چون که  دوازده طالع در سال داریم تقسیم بر 12 می کنیم و باقیمانده از تقسیم طالع هوشنگ می شود ،

397تقسیم بر 12 نتیجه باقیمانده 1 می شود ، و طالع آن حمل میباشد .

 

 

هر گاه بخواهید حساب کنید که آیا آقای محمد   زاده  مریم با خانوم فاطمه    زاده  بتول

 می توانند ازدواج بکنند یا نه ؟ آیا ستاره این دو نفر با هم جفت هست یا نه ؟ و در آینده تا آخر با هم زندگی میکنند یا نه ؟

 

    اول نام ونام مادر هر دو را به ابجد کبیر در آورده و بعد جدا جدا حساب کرده و بعد تقسیم می کنیم .

لطفا به موارد زیر توجه کامل فرمایید ،

اول آقای  م   ح   م   د   زاده  م     ر     ی      م 

           40 ،8 ،40 ،4      40 ، 200 ،10 ، 40 

    خانم   ف    ا    ط    م    ه    زاد     ب     ت     و     ل 

          80 ، 1 ، 9 ، 40 ، 5            2 ، 400 ،  6 ،  30

 

جمع عدد محمد 92 + جمع عدد مریم 290           438 + 135   

 

 

573               +               382         

 

 

955

مجموع چهار اسم بالا برابر است با :955

اکنون 955 را بر 5 تقسیم می کنیم ،

اگر باقیمانده تقسیم بالا 1  یا  3 یا  5  شود این دو به هم می رسند و ستاره آنها جفت می باشد وتا آخر با هم زندگی می کنند.

باقی مانده تقسیم بالا 5 می گردد که ستاره این دو نفر با هم جفت است وبه هم می رسند و موفق به ازدواج می شوند .

 

اگر باقیمانده تقسیم 2  یا  4  گردد این دو نفر به هم نمی رسند وستاره آنها جفت نمی باشد و تا آخر با هم زندگی نمی کنند .

توجه !

اگرزمانی  باقیمانده تقسیم صفر گردد معلوم میشود که یک طرف از خانواده طرفین با ازدواج موافق نمی باشند و ستاره آنها به طور قطعی جفت نمی باشد .

 

فایده بسیارمهم :

 

هر گاه دعا یا طلسم یا تعویضی آتشی برای خود یا کسی نوشتید باید توجه داشته باشید که در آن نامهای اسم اعظم خداوند بخشنده  مهربان  و هر نامی از خدا  و حروف ابجد نباشد چون آتش زدن این اسما حتما مورد غضب خداوند وموکلین و رجال الغیب خواهد شد .

 

فایده :

هرگز در شب تعویض ننویسید چرا که بعدأ در منزل خود موجب جنگ و نزاع می گردد و میل نوشتن و تصمیم گرفتن با خودتان می باشد .

خواص طبع ها :

1-     طبع آتشی همیشه زود عصبانی می شود و زود خاموش می گردد و کینه در دل نگه نمی دارد وهمیشه بدن او حرارت دارد وتشنه می باشد و زود جنگ شروع میکند .

2-     طبع خاکی همیشه متواضع و فروتن و ساکت می باشد و با حرمت وبا احترام با دیگران زندگی میکند .

3-     طبع بادی همیشه مغرور و تند خو میباشد و حرکات خود را پنهان از چشم دیگران انجام می دهد و بسیار زیرک  وکینه ای می باشد .

4-     طبع آبی همیشه مسرور شاد است و سه طبع بالا در وجودش ظاهر می گردد و همیشه از دست زبان به عذاب می افتد .

 


هادی
چهارشنبه 13 اسفند 1393 12:46 ق.ظ
سلام اگر سوالی برای جفت بودن در ازدواج دارین به بنده ایمیل بزنید، بدون هیچ توقعی برایتان محاسبه میکنم
Hadikurdish@gmail.com
ـ
پنجشنبه 25 دی 1393 10:30 ب.ظ
بهتره بدونید که باقی مونده ی هیچ تقسیمی به پنج، پنج نمیشه. امکانش وجود نداره. و این حرف من ثابت میکنه که این مطلب به کل غلطه و شما مردم بیچاره رو سرکار گذاشتین با این اراجیف.
فاطمه
جمعه 12 دی 1393 08:54 ب.ظ
سلام خسته نباشید. ببخشید من یه سوال دارم. من شنیدم زمانی که اعداد ساعت تک بشه مثلا(22:22) و ما بی هوا این لحظه و ببینیم یعنی کسی داره تو اون لحظه به ما فکر میکنه. میخواستم ببینم این موضوع چقدر صحت داره؟ اگه در این زمینه اطلاعاتی دارید لطفا مطلبی بذارید. ممنون.
علی پاشا
جمعه 28 آذر 1393 10:10 ق.ظ
ایا برای انتخاب سهر محل اقامت در کشور دیگر ایا باید نام کشور را هم حساب کرد یا فقط نام شهر ان کشور را بر اساس ابجد حساب میکنیم.با تشکر
فال ابجد
شنبه 15 آذر 1393 11:10 ب.ظ
فال ابجد هم بذارید لطفا
زری
سه شنبه 27 آبان 1393 09:06 ب.ظ
سلام چراجواب سوالها رانمی دهید یادرامتظار هم نیست چقدر زمان بعدازنوشتم جواب می دهید ملتمسانه منتطریم
زهرا
شنبه 24 آبان 1393 01:10 ب.ظ
خواهشمندم جوابمان رازیرسوالمان بفرمایید چون هرچه وبلاگ رودیدم جواب نیست باتشکر
زهرا
شنبه 24 آبان 1393 01:05 ب.ظ
سلام.همسرم که دشمن قوی که قدرت که سالها مقابله ندارم وخیلی خسیس وبداخلاق درخانه وخیلی دروغگودرلباس زاهدوبیرون خانه لارژ وخوش اخلاق وزاهدوریاکارنام.محمدباقرطالع دلو.چه زمان دقیقی باید برایش تعویدهلاکت بنویسم که اثرکند چون به دعاوقران خیلی متوسل شدم ولی ..وخودم وبچه هایم ضجرمکشیم خواهشمندم جوابم رابدیداستادمنتظروگرفتارم
پنجشنبه 1 آبان 1393 02:54 ب.ظ
چرا دانولد نمیشه
فاطمه
چهارشنبه 23 مهر 1393 03:50 ب.ظ

با سلام خیلی ممنون از سایتتون
لطفا خودتون درستر حساب میکنید در شکم میشه کمکم کنید
واسه نامزدم میخوام دعا بنویسم
اسمش تو شناسنامه علیرضا صداش میکنن علی مادرش تو شناسنامه زینب صداش میکنن پروانه خودم فاطمه مادرم حمیده میشه برج وطالع م موکل وساعت خوب برای نوشتن دعای محبت به نامزدم بهم بگین خدایش خیلی در شکم میترسم ممنون میشم کمک کنید لطفا هر چی هست رو بهم بگید
یکشنبه 20 مهر 1393 01:32 ق.ظ
سلام چرا اینقد زود باور میکنید!اسم حضرت محمدوخدیجه رو بزنید درس در
یکشنبه 20 مهر 1393 01:27 ق.ظ
سلام چرا اینقد زود باور میکنید!اسم حضرت محمدوخدیجه رو بزنید درس در
سحر
دوشنبه 14 مهر 1393 04:51 ب.ظ
سلاسلام لطفا برام حساب کنید ببینید اینهاجفت هستن؟حسین زاده بتول وکوثرزاده نسترن
ج
جمعه 11 مهر 1393 11:33 ب.ظ
سمیرا زاده کبری
مصطفی زاده صغری
لطفاً اگر میشه حساب بفرمایید و بگید ایا ستاه ها جفت هست؟
ایا ازدواج باهم خوب است؟
اگر ازدواج صورت گیرد باعث خوشبختی میشود؟
و کلا هر چیز که لازم است را بفرمایید
باتشکر
ج
جمعه 11 مهر 1393 11:31 ب.ظ
سمیرا زاده کبری
مصطفی زاده صغری
لطفاً اگر میشه حساب بفرمایید و بگید ایا ستاه ها جفت هست؟
ایا ازدواج باهم خوب است؟
اگر ازدواج صورت گیرد باعث خوشبختی میشود؟
و کلا هر چیز که لازم است را بفرمایید
باتشکر
محمد
پنجشنبه 10 مهر 1393 07:11 ب.ظ
س
بنده به سوالات دوستان بر اساس اموزش و تجربه ای که توسط یکی از طلاب درس خوانده در حوزه علمیه قم جواب میدادم
با این تفاسیر چون هیچکس اگاهی و دانش کافی در مورد این مسائل ندارد بنابراین بهتره به گفته و حرفهای هیچکسی ایمان نیاورد و به قول شما با آینده و سرنوشت خودش بازی نکنه
اصلا به صراغ هیچ دعانویسی نروید و همه مشکلات زندگی خودتون رو تنها با اتکای به عقل و تجربه خودتون حل کنید
اگه تجربه ندارید کافیست مدتی صبر کنید تا تجربه را بدست آورید و بعدا در مورد همه مسائل زندگیتان تصمیم گیری کنید
س
چهارشنبه 9 مهر 1393 07:20 ق.ظ
مدیر این سایت یک سالی هست که انلاین نمیشه و به سوالات جواب نمیده.
این اقایی که اینجا جایه ایشون به بعضی سوالات جواب میدن (اونم معلوم نیست درست یا غلط) مدیر سایت نیستن
خواهشا افراد با اینده و سرنوشتشون اینجا به این شکل بازی نکنن و تصمیم گیری نکنن.
لطفا همه دوستان به اخرین بروزرسانی سایت دقت کنن و رویه گزینه نمایش نظرات مه سی صفحه است کلیک کنند متوجه میشن که به صفحات قبل نمیره در حالی که اگر مدیر سایت فعال باشه باید این اتفاق بیفته.چون تا یک سال پیش این دو موردی که اشاره کردم هردو قابلیته تغییر و بروزرسانی و دیدن بوده.
باز هم تاکید میکنم که چشم بسته به گفته هر کسی ایمان نباورید.
جمعه 21 شهریور 1393 01:14 ب.ظ
خیلی كبی برداری جالبی بود
محمد
جمعه 14 شهریور 1393 11:46 ق.ظ
ف

حرف حمزه میشود یک مثلا ابجد فائزه میشه 94
ف
چهارشنبه 12 شهریور 1393 11:13 ب.ظ
اگه توی اسم حرف حمزه باشه چطور حساب میشه؟
زینب
پنجشنبه 6 شهریور 1393 07:30 ق.ظ
یا هر یک از دوستا ن راهنمایی کند مثلا محسن مادر گلرخ
زینب
پنجشنبه 6 شهریور 1393 07:28 ق.ظ
اقا محمد جواب مرا لطف میکنید بدهید
زینب
پنجشنبه 6 شهریور 1393 07:24 ق.ظ
ببخشید هوشنگ مادر زاله جمع 397 تقسیم بر 12 چطور میشود 1 لطفا راهنمایی کنیدمن تقسیم میکنم میشود 33
http://doa198.blogfa.com/
یکشنبه 26 مرداد 1393 07:40 ب.ظ
آقا محمود به لینک مراجعه کنید
محمود
یکشنبه 26 مرداد 1393 03:38 ب.ظ
سلام تورو خدا یکی جواب منو بده
محمود
شنبه 25 مرداد 1393 09:42 ب.ظ
چه شکلی باید ٢٨ حرف رو بنویسیم و نام دشمنمونو بنویسیم میشه مثال بزنید لطفا,ممنون میشم
محمود
شنبه 25 مرداد 1393 09:38 ب.ظ
چه شکلی باید ٢٨ حرف رو بنویسیم و نام دشمنمونو سر جاش بنشونیم
محمود
شنبه 25 مرداد 1393 07:56 ب.ظ
آدرس ایمیلم danyal_homay@yahoo.comو شمارم 09338262646,خواهشا منو به عنوان مرید قبول کنید.میخوام به مردم خدمت کنم,من امروز این سایت رو دیدم.تورو خدا کمکم کنید,اسمم محمود مادرم رقیه و اسم همسرم ناهید و مادرش ربابه ودوماهه زندگیمونو بهم ریختن,تورو خدا کمکم کنید
محمود
شنبه 25 مرداد 1393 07:45 ب.ظ
سلام من خیلی مشکل خانوادگی پیدا کردم و مطمنم واسم دعا و.. نوشتن الان زندگیم پاشیده,اما هر طوریه میخوام مرید شما باشم و زندگی مردم رو که اینطوری پاشیده میشن درست کنم.خواهشا هم در مورد زندگیم هم اینکه مریدتون باشم کمکم کنیدخواهش میکنم بهم آدرس و شماره بدین میخوام بیام خدمتتون یاد بگیرم و خدمت کنم
محمد
شنبه 25 مرداد 1393 11:20 ق.ظ
زهرا
برای رستاره شناسی ازدواج به لینکهای زیر مراجعه کنید
برای محاسبه حروف باید توجه کنید به جای حرف پ باید ب و به جای حرف چ باید ج و به جای حرف گ باید ک و به جای حرف ژ باید ز را محاسبه کنید
ابجد پروین میشه ب ر و ی ن یعنی 2+200+6+10+50
مهمترین عامل ستاره شناسی ازدواج جفت بودن برجها هست
فقط برج دختر و پسر از نظر جفت بودن با هم مقایسه میشوند
به لینکها مراجعه و با دقت مطالعه و محاسبه کنید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30