تبلیغات
احادیث وروایات ودعا - حروف ابجد
جمعه 4 آذر 1384

حروف ابجد

   نوشته شده توسط: علی رضا ولی نژاد    نوع مطلب :خواص آیات واذکار ،

به در خواست دوست عزیزم آقا مهدی گل برای همه دوستانم

حروف ابجد

حروف ابجد بر دو نوع صغیر و کبیر می باشد .

ابجد صغیر :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ، ( ک = 8 ) ، ( ل = 6 ) ، ( م = 4 ) ، ( ن = 2 ) ، ( س = ساقط ) ، ( ع = 10 ) ، ( ف = 8 ) ، ( ص = 6 ) ، ( ق = 4 ) ، ( ر = 8 ) ، ( ش = ساقط ) ، ( ت = 4 ) ، ( ث = 8 ) ، ( خ = ساقط ) ، ( ذ = 4 ) ، ( ض = 8 ) ، ( ظ = ساقط ) ، ( غ = 4 ) .

ابجد کبیر :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ،( ک = 20 ) ،( ل =30 ) ، ( م = 40 ) ، ( ن = 50 ) ، ( س = 60 ) ، ( ع = 70 ) ، ( ف = 80 ) ، ( ص = 90 ) ، ( ق = 100 ) ، ( ر = 200 ) ، ( ش = 300 ) ، ( ت = 400 ) ، ( ث = 500 ) ، ( خ = 600 ) ، ( ذ = 700 ) ، ( ض = 800 ) ، ( ظ = 900 ) ، ( غ = 1000 ) .

باید به عرض برسانم که تنها حروف ابجد از جمله خواصی بسیار دارد ، که اکنون به طور خلاصه گفته می شود .

1-     هر گاه 28 حرف ابجد را در ورقع ای نوشته و بخواهد آنان را مسخر کند ، ورقه را در آب انداخته و آب را به خورد آنان دهد .

2-     می توان با 28 حرف ابجد دشمن را سرگردان کرد .

3-     می توان با 28 حرف ابجد دشمن را صدمه زد یا هلاک گردان .

4-     هر گاه 28 حرف را بر روی کاغذی نوشته وآن را در خاک دفن کنید به نیت آن غائب احضار گردد بحق تعالی غایب پیدا می گردد .

5-     به جهت محبت این حروف را نوشته بر روی کاغذی و آن را آب کشیده و آبرا بخورد مطلوب دهد بیقرار میگردد .

6-     هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و آن را بر گردن طفل آویزان کند هرگز نترسد .

7-     هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته وکسی که طالب علم باشد ، کاغذ را آب کشیده بخورد ذهن او قوی گردد .

8-     هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته وآن را بر درختی کم ثمر ببندد ثمره آن زیاد می گردد .

هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته ودر چاهی که کم آب می باشد انداخته آب آن چاه زیاد می شود .

باید به عرض برسانم که هر سال 12 ماه دارد ، هر ماه را طالعی گفته اند ، در زمان حضرت سلیمان که هر انسانی روزگار او شبیه  یکی از این دوازده طالع می شود و آن 12 طالع به نام :

1 – حمل ، 2 – ثور ، 3 – جوزا ، 4 – سرطان ،  5 – اسد ، 6 – سنبله ، 7 – میزان ،

8 – عقرب ، 9 – قوس ، 10 – جدی ، 11 – دلو ، 12 – حوت ، میباشد .

هر گاه بخواهید طالع شخصی را پیدا کنید  :

باید نام و نام مادر او را به ابجد کبیر در آورده و با هم جمع کنید ، سپس حاصل جمع را تقسیم بر 12  کرده و باقیمانده طالع شخص می گردد .

توجه !

اگر زمانی باقیمانده صفر باشد باید نام تنها را تقسیم بر دوازده کنید و باقیمانده طالع آن شخص می شود .

و باید بدانید که فرق حروف ابجد با حروف فارسی این است که در حروف فارسی 32 حرف داریم اما در ابجد 28 حرف داریم و فرق آنها در 4 حرع ( گ- چ- پ- ژ ) میباشد و در هنگام استفاده از حروف ابجد در فارسی این حروف حذف می گردد .

مانند آقای هوشنگ بنت ژاله وقتی می خواهیم طالع آقای هوشنگ را حساب کنیم به طریق زیر عمل می کنیم ،

       ه        و        ش        ن       گ       بنت       ژ     ا      ل      ه 

             5        6        300     50      خالی    بنت   خالی    1    30    5

 

                       361                +                  36

جمع عدد هوشنگ به  عدد ابجد  کبیر می شود ،

50 + 300 + 6 + 5 = 361

جمع عدد ژاله به ابجد کبیر می شود ،

5 + 30 + 1 = 36 

مجموع نام و نام مادر می شود ،

361 + 36 = 397

چون که  دوازده طالع در سال داریم تقسیم بر 12 می کنیم و باقیمانده از تقسیم طالع هوشنگ می شود ،

397تقسیم بر 12 نتیجه باقیمانده 1 می شود ، و طالع آن حمل میباشد .

 

 

هر گاه بخواهید حساب کنید که آیا آقای محمد   زاده  مریم با خانوم فاطمه    زاده  بتول

 می توانند ازدواج بکنند یا نه ؟ آیا ستاره این دو نفر با هم جفت هست یا نه ؟ و در آینده تا آخر با هم زندگی میکنند یا نه ؟

 

    اول نام ونام مادر هر دو را به ابجد کبیر در آورده و بعد جدا جدا حساب کرده و بعد تقسیم می کنیم .

لطفا به موارد زیر توجه کامل فرمایید ،

اول آقای  م   ح   م   د   زاده  م     ر     ی      م 

           40 ،8 ،40 ،4      40 ، 200 ،10 ، 40 

    خانم   ف    ا    ط    م    ه    زاد     ب     ت     و     ل 

          80 ، 1 ، 9 ، 40 ، 5            2 ، 400 ،  6 ،  30

 

جمع عدد محمد 92 + جمع عدد مریم 290           438 + 135   

 

 

573               +               382         

 

 

955

مجموع چهار اسم بالا برابر است با :955

اکنون 955 را بر 5 تقسیم می کنیم ،

اگر باقیمانده تقسیم بالا 1  یا  3 یا  5  شود این دو به هم می رسند و ستاره آنها جفت می باشد وتا آخر با هم زندگی می کنند.

باقی مانده تقسیم بالا 5 می گردد که ستاره این دو نفر با هم جفت است وبه هم می رسند و موفق به ازدواج می شوند .

 

اگر باقیمانده تقسیم 2  یا  4  گردد این دو نفر به هم نمی رسند وستاره آنها جفت نمی باشد و تا آخر با هم زندگی نمی کنند .

توجه !

اگرزمانی  باقیمانده تقسیم صفر گردد معلوم میشود که یک طرف از خانواده طرفین با ازدواج موافق نمی باشند و ستاره آنها به طور قطعی جفت نمی باشد .

 

فایده بسیارمهم :

 

هر گاه دعا یا طلسم یا تعویضی آتشی برای خود یا کسی نوشتید باید توجه داشته باشید که در آن نامهای اسم اعظم خداوند بخشنده  مهربان  و هر نامی از خدا  و حروف ابجد نباشد چون آتش زدن این اسما حتما مورد غضب خداوند وموکلین و رجال الغیب خواهد شد .

 

فایده :

هرگز در شب تعویض ننویسید چرا که بعدأ در منزل خود موجب جنگ و نزاع می گردد و میل نوشتن و تصمیم گرفتن با خودتان می باشد .

خواص طبع ها :

1-     طبع آتشی همیشه زود عصبانی می شود و زود خاموش می گردد و کینه در دل نگه نمی دارد وهمیشه بدن او حرارت دارد وتشنه می باشد و زود جنگ شروع میکند .

2-     طبع خاکی همیشه متواضع و فروتن و ساکت می باشد و با حرمت وبا احترام با دیگران زندگی میکند .

3-     طبع بادی همیشه مغرور و تند خو میباشد و حرکات خود را پنهان از چشم دیگران انجام می دهد و بسیار زیرک  وکینه ای می باشد .

4-     طبع آبی همیشه مسرور شاد است و سه طبع بالا در وجودش ظاهر می گردد و همیشه از دست زبان به عذاب می افتد .

 


Buy generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 08:52 ب.ظ

You have made your point!
cialis for daily use generic cialis review uk side effects of cialis preis cialis 20mg schweiz cialis from canada cialis 20 mg effectiveness click here cialis daily uk wow cialis 20 no prescription cialis cheap opinioni cialis generico
Cialis canada
شنبه 18 فروردین 1397 05:05 ق.ظ

Fine advice. Cheers!
tarif cialis france when will generic cialis be available click here take cialis low dose cialis blood pressure click now buy cialis brand cialis uk non 5 mg cialis generici il cialis quanto costa cialis daily reviews online prescriptions cialis
Cialis canada
جمعه 17 فروردین 1397 06:27 ب.ظ

Thank you! Quite a lot of data.

buy cialis where to buy cialis in ontario cialis from canada 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis dose 30mg buying cialis overnight cialis pills boards if a woman takes a mans cialis can i take cialis and ecstasy buy name brand cialis on line
Cialis pills
یکشنبه 5 فروردین 1397 04:02 ق.ظ

Whoa plenty of superb info.
cialis en 24 hora cialis generico lilly safe site to buy cialis online cialis without a doctor's prescription cialis 10mg prix pharmaci buy cheap cialis in uk cialis en 24 hora brand cialis nl generic cialis at walmart dosagem ideal cialis
Buy cialis
شنبه 4 فروردین 1397 03:51 ق.ظ

Nicely put, Regards.
buy cialis cialis daily dose generic click here to buy cialis generic for cialis cialis flussig cialis usa cost cialis tablets for sale safe dosage for cialis does cialis cause gout cialis generique
Cialis prices
جمعه 3 فروردین 1397 02:20 ب.ظ

Thanks a lot. I value it!
usa cialis online generic cialis cialis usa cost cialis diario compra we choice free trial of cialis prescription doctor cialis cialis sans ordonnance cialis 5 mg funziona cialis italia gratis we like it cialis soft gel
Cialis pills
جمعه 3 فروردین 1397 04:46 ق.ظ

Kudos! Wonderful information!
tadalafilo cialis lilly tadalafi cialis generico lilly the best choice cialis woman cialis for bph rx cialis para comprar prezzo di cialis in bulgaria wow look it cialis mexico where to buy cialis in ontario cuanto cuesta cialis yaho
Generic cialis
پنجشنبه 2 فروردین 1397 11:19 ب.ظ

Regards! I enjoy this.
cialis wir preise cialis 30 day trial coupon cialis y deporte viagra cialis levitra precios de cialis generico cialis 50 mg soft tab we recommend cheapest cialis cialis 5 mg buy safe site to buy cialis online tesco price cialis
Caroline
چهارشنبه 22 آذر 1396 11:04 ق.ظ
I absolutely love your blog and find a lot of your post's to be just what I'm looking for.

Does one offer guest writers to write content to suit your needs?
I wouldn't mind composing a post or elaborating on a number of the
subjects you write concerning here. Again, awesome web log!
بهار
پنجشنبه 18 آبان 1396 11:24 ق.ظ
سوال من اینه،هرکی ستارش با کسی جفت باشه به این معنیه که حتما باهاش ازدواج میکنه؟
نفس
شنبه 25 شهریور 1396 08:07 ب.ظ
استاد نجفی آرزوت نیست واسه دفع همزاد 530000 میگیره
محبوبه
چهارشنبه 15 شهریور 1396 11:26 ب.ظ
آیا میشه باکسی که ستاره اش باماجفت نیست ازدواج کرد؟
عذرا
یکشنبه 12 شهریور 1396 09:48 ب.ظ
درباره خودم زندگیم
عذرا
یکشنبه 12 شهریور 1396 09:45 ب.ظ
درباره خودم زندگیم
مظفر
دوشنبه 23 مرداد 1396 12:47 ق.ظ
باعرض سلام من هنوزندونستم عددی که شماتقسیم کردیدچگونه تقسیم شده که مثلاعدد397تقسیم بر12چگونه میشه یک وقتی تقسم میکنم عدددیگه ای بدست میادمیشه دراین موردتوضیح بدهید
https://willettebroekemeier.wordpress.com/category/heel-pain
چهارشنبه 18 مرداد 1396 05:22 ب.ظ
Hello, I log on to your new stuff daily. Your
writing style is awesome, keep it up!
عسل
دوشنبه 16 مرداد 1396 03:12 ب.ظ
سلام ..من تا تقسیم ب دوازده انجام دادم اما اینکه میگن طرح کنین رو متوجه نمیشم ..مثلا اگه حاصل تقسیم بشه 1531ینی کدام ماه یا جوابش چی میشه
اول مادر و خود شخصو جمع میکنیم بعد تقسیم ب دوازه بقیشو متوجه نمیشم ..لطفا توضیح بدین ممنونم
سمیه
چهارشنبه 11 مرداد 1396 05:02 ب.ظ
سوال من این هستش كه ی ناخانا در اسامی مانند موسی و مصطفی را باید ی در نظر بگیریم یا الف بنویسیم
ممنون می‌شم اگه زودتر پاسخ بدین
Frederic
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:09 ب.ظ
Hello, I think your blog might be having browser
compatibility issues. When I look at your blog site in Safari, it
looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, great blog!
Klara
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:49 ب.ظ
When someone writes an piece of writing he/she maintains the thought of a user in his/her brain that how a user can be aware of it.
So that's why this post is outstdanding. Thanks!
Gino
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:14 ق.ظ
This web site definitely has all of the information I wanted concerning this subject and didn't
know who to ask.
Antoine
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:54 ق.ظ
At this time it sounds like Wordpress is the best blogging platform out there
right now. (from what I've read) Is that what you are using on your blog?
سعیده اربابی
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 02:15 ب.ظ
سلام ایت برای الف و لام و واو و یای ناخوانا و همزه هم ععد ابجد هست؟؟؟اگرنیست چطور باید حساب کرد مثلا در کلمات النساء؟؟؟
باتشکر لطفا راهنمایی کنید
ابوالفضل اقایی
شنبه 26 فروردین 1396 02:02 ق.ظ
با سلام

طالع ازدواج با حروف ابجد رو به صورت برنامه برای ویندوز در آوردم اگه خواستید بزارم براتون!!
المدمر
چهارشنبه 16 فروردین 1396 12:10 ب.ظ
سلام دوستان. لطفا ازاین دوکتاب دوری کنید. شمس المعارف وطم طم هندی. چون.جوری طراحی شدن که وقتی کتاب بازبشه احظارانجام میشه مخصوصا. شمس المعارف واگرببینن شخص درحد احظارنبوده بلایی سرش میارن متسفانه دوستان بدون اینکه وضو بگیرن و7بارایت الکرسی.بخونن کتاب رومیخونن وکارخطذناکی هست وخیلی ها عقلشون روازدست دادن نگید المدمر نگفت. ،09372141539
سکینه
شنبه 14 اسفند 1395 09:47 ب.ظ
ادعیه نویسهای فارس زبان دروغ میگن ولی من یک نفر عرب زبان پیدا کردم هم محاسبه ی دقیق وهم دعاش عالیه
اسم ایشان سیدحمیدازشوش خوزستان
09169239349
مشکل من برگشتن یکی بود که به مرادم رسیدم
سید پول کم میگیره ولی بجاش براش تبلیغ کن
ادم عصبی ولی مهربانی هست
سیده سولماز
دوشنبه 9 اسفند 1395 11:22 ب.ظ
سلام ببخشید اگه اول اسم سیده داشته باشه یا در اسم تشدید باشه حروف چطور محاسبه میشه؟ واینکه 28 حرف که گفتید در کاغذ بنویسید یعنی چی بنویسیم،چجوریاس؟؟؟
رضا
دوشنبه 18 بهمن 1395 09:23 ب.ظ
سلام. اگه صفر شد ینی برجتون 12 هست
حسین
جمعه 8 بهمن 1395 12:32 ق.ظ
خب باقیمانده طالع شخص وقتی تقسیم 12 کنیم صفر شد چه کنیم
عیسی المدمر
شنبه 25 دی 1395 12:42 ب.ظ
بسم الله الرحمن الرحیم سلام هرکس طالع ابجد کامل وباطل للسحر بسته شدن بخت ویا مشکلات درخانواده داشت به این شماره مراجعه کند درواتساپ وتلگرام سحر وخادم.سحر هرچه قوی باشد به امید خدا باطل میشه وهمش ازقران هست ما یک فایل صوتی وترفندهایی برای اذیت سحر وخادمش درنظرگرفتیم وقوی هستن 09372141539. دوستان هزینه رودرچت خواهم گفت ومن الله
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30