تبلیغات
احادیث وروایات ودعا - حروف ابجد
جمعه 4 آذر 1384

حروف ابجد

   نوشته شده توسط: علی رضا ولی نژاد    نوع مطلب :خواص آیات واذکار ،

به در خواست دوست عزیزم آقا مهدی گل برای همه دوستانم

حروف ابجد

حروف ابجد بر دو نوع صغیر و کبیر می باشد .

ابجد صغیر :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ، ( ک = 8 ) ، ( ل = 6 ) ، ( م = 4 ) ، ( ن = 2 ) ، ( س = ساقط ) ، ( ع = 10 ) ، ( ف = 8 ) ، ( ص = 6 ) ، ( ق = 4 ) ، ( ر = 8 ) ، ( ش = ساقط ) ، ( ت = 4 ) ، ( ث = 8 ) ، ( خ = ساقط ) ، ( ذ = 4 ) ، ( ض = 8 ) ، ( ظ = ساقط ) ، ( غ = 4 ) .

ابجد کبیر :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ،( ک = 20 ) ،( ل =30 ) ، ( م = 40 ) ، ( ن = 50 ) ، ( س = 60 ) ، ( ع = 70 ) ، ( ف = 80 ) ، ( ص = 90 ) ، ( ق = 100 ) ، ( ر = 200 ) ، ( ش = 300 ) ، ( ت = 400 ) ، ( ث = 500 ) ، ( خ = 600 ) ، ( ذ = 700 ) ، ( ض = 800 ) ، ( ظ = 900 ) ، ( غ = 1000 ) .

باید به عرض برسانم که تنها حروف ابجد از جمله خواصی بسیار دارد ، که اکنون به طور خلاصه گفته می شود .

1-     هر گاه 28 حرف ابجد را در ورقع ای نوشته و بخواهد آنان را مسخر کند ، ورقه را در آب انداخته و آب را به خورد آنان دهد .

2-     می توان با 28 حرف ابجد دشمن را سرگردان کرد .

3-     می توان با 28 حرف ابجد دشمن را صدمه زد یا هلاک گردان .

4-     هر گاه 28 حرف را بر روی کاغذی نوشته وآن را در خاک دفن کنید به نیت آن غائب احضار گردد بحق تعالی غایب پیدا می گردد .

5-     به جهت محبت این حروف را نوشته بر روی کاغذی و آن را آب کشیده و آبرا بخورد مطلوب دهد بیقرار میگردد .

6-     هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و آن را بر گردن طفل آویزان کند هرگز نترسد .

7-     هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته وکسی که طالب علم باشد ، کاغذ را آب کشیده بخورد ذهن او قوی گردد .

8-     هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته وآن را بر درختی کم ثمر ببندد ثمره آن زیاد می گردد .

هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته ودر چاهی که کم آب می باشد انداخته آب آن چاه زیاد می شود .

باید به عرض برسانم که هر سال 12 ماه دارد ، هر ماه را طالعی گفته اند ، در زمان حضرت سلیمان که هر انسانی روزگار او شبیه  یکی از این دوازده طالع می شود و آن 12 طالع به نام :

1 – حمل ، 2 – ثور ، 3 – جوزا ، 4 – سرطان ،  5 – اسد ، 6 – سنبله ، 7 – میزان ،

8 – عقرب ، 9 – قوس ، 10 – جدی ، 11 – دلو ، 12 – حوت ، میباشد .

هر گاه بخواهید طالع شخصی را پیدا کنید  :

باید نام و نام مادر او را به ابجد کبیر در آورده و با هم جمع کنید ، سپس حاصل جمع را تقسیم بر 12  کرده و باقیمانده طالع شخص می گردد .

توجه !

اگر زمانی باقیمانده صفر باشد باید نام تنها را تقسیم بر دوازده کنید و باقیمانده طالع آن شخص می شود .

و باید بدانید که فرق حروف ابجد با حروف فارسی این است که در حروف فارسی 32 حرف داریم اما در ابجد 28 حرف داریم و فرق آنها در 4 حرع ( گ- چ- پ- ژ ) میباشد و در هنگام استفاده از حروف ابجد در فارسی این حروف حذف می گردد .

مانند آقای هوشنگ بنت ژاله وقتی می خواهیم طالع آقای هوشنگ را حساب کنیم به طریق زیر عمل می کنیم ،

       ه        و        ش        ن       گ       بنت       ژ     ا      ل      ه 

             5        6        300     50      خالی    بنت   خالی    1    30    5

 

                       361                +                  36

جمع عدد هوشنگ به  عدد ابجد  کبیر می شود ،

50 + 300 + 6 + 5 = 361

جمع عدد ژاله به ابجد کبیر می شود ،

5 + 30 + 1 = 36 

مجموع نام و نام مادر می شود ،

361 + 36 = 397

چون که  دوازده طالع در سال داریم تقسیم بر 12 می کنیم و باقیمانده از تقسیم طالع هوشنگ می شود ،

397تقسیم بر 12 نتیجه باقیمانده 1 می شود ، و طالع آن حمل میباشد .

 

 

هر گاه بخواهید حساب کنید که آیا آقای محمد   زاده  مریم با خانوم فاطمه    زاده  بتول

 می توانند ازدواج بکنند یا نه ؟ آیا ستاره این دو نفر با هم جفت هست یا نه ؟ و در آینده تا آخر با هم زندگی میکنند یا نه ؟

 

    اول نام ونام مادر هر دو را به ابجد کبیر در آورده و بعد جدا جدا حساب کرده و بعد تقسیم می کنیم .

لطفا به موارد زیر توجه کامل فرمایید ،

اول آقای  م   ح   م   د   زاده  م     ر     ی      م 

           40 ،8 ،40 ،4      40 ، 200 ،10 ، 40 

    خانم   ف    ا    ط    م    ه    زاد     ب     ت     و     ل 

          80 ، 1 ، 9 ، 40 ، 5            2 ، 400 ،  6 ،  30

 

جمع عدد محمد 92 + جمع عدد مریم 290           438 + 135   

 

 

573               +               382         

 

 

955

مجموع چهار اسم بالا برابر است با :955

اکنون 955 را بر 5 تقسیم می کنیم ،

اگر باقیمانده تقسیم بالا 1  یا  3 یا  5  شود این دو به هم می رسند و ستاره آنها جفت می باشد وتا آخر با هم زندگی می کنند.

باقی مانده تقسیم بالا 5 می گردد که ستاره این دو نفر با هم جفت است وبه هم می رسند و موفق به ازدواج می شوند .

 

اگر باقیمانده تقسیم 2  یا  4  گردد این دو نفر به هم نمی رسند وستاره آنها جفت نمی باشد و تا آخر با هم زندگی نمی کنند .

توجه !

اگرزمانی  باقیمانده تقسیم صفر گردد معلوم میشود که یک طرف از خانواده طرفین با ازدواج موافق نمی باشند و ستاره آنها به طور قطعی جفت نمی باشد .

 

فایده بسیارمهم :

 

هر گاه دعا یا طلسم یا تعویضی آتشی برای خود یا کسی نوشتید باید توجه داشته باشید که در آن نامهای اسم اعظم خداوند بخشنده  مهربان  و هر نامی از خدا  و حروف ابجد نباشد چون آتش زدن این اسما حتما مورد غضب خداوند وموکلین و رجال الغیب خواهد شد .

 

فایده :

هرگز در شب تعویض ننویسید چرا که بعدأ در منزل خود موجب جنگ و نزاع می گردد و میل نوشتن و تصمیم گرفتن با خودتان می باشد .

خواص طبع ها :

1-     طبع آتشی همیشه زود عصبانی می شود و زود خاموش می گردد و کینه در دل نگه نمی دارد وهمیشه بدن او حرارت دارد وتشنه می باشد و زود جنگ شروع میکند .

2-     طبع خاکی همیشه متواضع و فروتن و ساکت می باشد و با حرمت وبا احترام با دیگران زندگی میکند .

3-     طبع بادی همیشه مغرور و تند خو میباشد و حرکات خود را پنهان از چشم دیگران انجام می دهد و بسیار زیرک  وکینه ای می باشد .

4-     طبع آبی همیشه مسرور شاد است و سه طبع بالا در وجودش ظاهر می گردد و همیشه از دست زبان به عذاب می افتد .

 


امین
شنبه 23 فروردین 1393 08:18 ب.ظ
لطفا یک لینک دانلودی.بگزارید
نازگل
سه شنبه 19 فروردین 1393 01:36 ق.ظ
مرسی گلم عالی بود*********
رسول پاشاپور
شنبه 16 فروردین 1393 06:38 ب.ظ
این ها همش خرافه هست که بعضی مردم با این افکار زندگی خود رو سیاه می کنند خواهش می کنم حروف ابجد پیامبر و حضرت علی را هم بنویسید که در این صورت غلافش اثبات می شه و خواهش دیگر از مدیر وبلاگ که به جای این حرف ها مردم را از غرافه دور کنید
ندا
شنبه 16 فروردین 1393 02:42 ب.ظ
سلام
ابجد اسم من و مادرم 11
ابجد اسم همسرم و مادرش 2
باقی مانده هم 3 در اومد
توی زنگیمون كلا خوشبختیم اما مشكلات زیادی پیش میاد كه نمی تونیم اونجور كه می خوایم جلو بریم
طالع شخصی خودمون رو كجا بخونم و از كجا بدونم كه چه طبعی دارم؟
برای باطل كردن سحر چه كار میشه كرد
با تشكر
hldv
جمعه 15 فروردین 1393 12:13 ق.ظ
امیر بنت زیبا
لطفا طالع منو بگین
158
دوشنبه 11 فروردین 1393 09:38 ب.ظ
سلام عزیزی که گفتی توماه پنت هاوس ساختند وقرن اتمه ،تو بی سوادی ،باحروف ابجد به این موفقیت رسیدند
محسن
دوشنبه 11 فروردین 1393 09:32 ب.ظ
باسلام من توی تقسیم مانده ام وباماشین حساب کارمی کنم اشتباه درمی اید کمکم کن
یکشنبه 10 فروردین 1393 12:59 ب.ظ
قرن اتمه دنیا دنبال اكتشافاته ما اینجا دنیال اینیم كه ابجد فلانی به فلانی می خوره بختشون به هم می خوره بعدشم رگ گلومونو كلفت می كنیم میگیم ما ملت با تمدنی هستیم واقعا شرم اوره طرف تو ماه داره پنت هاوس میسازه ما درگیر این شرو وراییم
یکشنبه 10 فروردین 1393 12:56 ب.ظ
جمع كنید این شرو ورارو خیر سرتون ایرانی هستین اونوقت با حروف ابجد عربی بختتونو باز میكنید جمع كنید این مسخره بازیارو خدا وكیلی شرم اوره
محمد الهام طالع نفیسه میشه 390 یعنی برج سنبله و ستاره زهره طالع هادی میشه 155 یعنی برج دلو و ستاره قمر در صورت ازدواج با موفقفیت نسبی همراه هست در صورت بروز اختلاف هادی باید گذشت کند علاقه دو طرفه زیاد هست
شنبه 9 فروردین 1393 07:45 ب.ظ
محمد
الهام
شنبه 9 فروردین 1393 10:11 ق.ظ
با سلام
میشه واسم ابجد این دو نفر را بگید
نفیسه زاده صفیه
هادی زاده فاطمه
با تشكر
شنبه 9 فروردین 1393 10:03 ق.ظ
با سلام
میشه واسم ابجد این دو نفر را بگید
نفیسه زاده صفیه
هادی زاده فاطمه
http://jasemhasani.persianblog.ir/post/44
پنجشنبه 29 اسفند 1392 01:25 ب.ظ
محمد
www.uplooder.net/img/image/64/3f50e3d1b6849b015bdc387700fb657a/220.JPG
پنجشنبه 29 اسفند 1392 01:24 ب.ظ
محمد
http://www.uplooder.net/img/image/82/44afa5d0cb1dc3b5cfdbbf7dbacc1c58/110.JPG
پنجشنبه 29 اسفند 1392 01:22 ب.ظ
محمد
محمد http://amiralmoomenin.loxblog.com/post/517/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86.htm
پنجشنبه 29 اسفند 1392 01:20 ب.ظ
مهدیه نام مادر فریبا
جمع اسامی میشه 357 یعنی برج قوس و ستاره شمس
به فالنامه قوس النسا مراجعه کنید
http://www.erfan.ir/farsi/mafatih546/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20
پنجشنبه 29 اسفند 1392 01:15 ب.ظ
لیلا
به لینک مراجعه کنید
محمد http://www.erfan.ir/farsi/mafatih546/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%
پنجشنبه 29 اسفند 1392 01:14 ب.ظ
لیلا
هرانسانی حق انتخاب داره و خودش تصمیم میگیره که با جه کسی ازدواج کنه
البته پیشنهاد میکنم:
مهدیه
چهارشنبه 28 اسفند 1392 11:15 ب.ظ
سلام اسم من مهدیه و مادرم فریبا ......................خواهشن طالع منو برام زود ایمیل کنید................
لیلا
چهارشنبه 28 اسفند 1392 10:44 ب.ظ
چطور میشه فهمید ک همسر طرف کی هستش؟
محمد http://amiralmoomenin.loxblog.com/post/517/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86.htm
سه شنبه 27 اسفند 1392 02:12 ب.ظ
معصومه
ابجد معصومه میشه 251 و ابجد نسیمه میشه 165 که جمعا میشه 416 که میشه برج عقرب و ستاره عطارد
لینک بالارا هم مطالعه کنید
به فالنامه عقرب النساء مراجعه کنید
معصومه
سه شنبه 27 اسفند 1392 01:34 ق.ظ
سلام لطفا برای من حساب کنید من معصومه و مادرم نسیمه هست من خیلی بد شانس هستم میخوام ببینم طالعم چی هست البته من خودم متولد آبان هستم
دوشنبه 26 اسفند 1392 07:06 ب.ظ
همون اسم شناسنتامه ای که برای مادرتان گرفتند هرچند بنا به دلایلی شناسنامه خواهرشان را به مادرتان داده باشند
معصومه
دوشنبه 26 اسفند 1392 11:59 ق.ظ
من مادرم در شناسنامه یک اسم دارد وهمینطوری هم یک اسم دیگر و می گوید اسم درون شناسنامه اسم خواهرش است من چطوری طالعم را بدونم
معصومه
دوشنبه 26 اسفند 1392 11:58 ق.ظ
سلام خواستم بگم که هوشنگ ابن ژاله است آخه بنت یعنی دختر و ابن یعنی پسر در واقع معنی جمله شما میشود هوشنگ دختر ژاله
محمد
جمعه 16 اسفند 1392 09:17 ب.ظ
rostami
کتاب در زمینه ابجد و جفر و علوم غریبه زیاد هست
در اینترنت در بعضی سایتها به صورت پی دی اف قابل دانلود و استفاده هست
سرالمستتر - میرداماد کبیر - کنزالحسینی - 72 دیو - اسرار قاسمی - مجمع الدعوات کبیر و غیره
rostami
جمعه 16 اسفند 1392 04:01 ق.ظ
Salam.lotfan be kodom ketab morajeee konam
محمد
چهارشنبه 14 اسفند 1392 08:43 ب.ظ
نسرین
اگه اسم مادر طرف رو ندونید نمیتونید محاسبه کنید
باید مطمعن باشید اسم شناسنامه ای باشه
نسرین
چهارشنبه 14 اسفند 1392 08:21 ق.ظ
سلام به همه سوالی داشتم اگر اسم مادر طرف مقابل را نفهمیم باز چگونه محاسبه کنیم؟
مریم
یکشنبه 11 اسفند 1392 11:19 ق.ظ
یک جهان تشکر آقای محترم منو خوشحال ساختین روز خوش داشته باشید همیشه در کار های تان موفق باشید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30