تبلیغات
احادیث وروایات ودعا - حروف ابجد
جمعه 4 آذر 1384

حروف ابجد

   نوشته شده توسط: علی رضا ولی نژاد    نوع مطلب :خواص آیات واذکار ،

به در خواست دوست عزیزم آقا مهدی گل برای همه دوستانم

حروف ابجد

حروف ابجد بر دو نوع صغیر و کبیر می باشد .

ابجد صغیر :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ، ( ک = 8 ) ، ( ل = 6 ) ، ( م = 4 ) ، ( ن = 2 ) ، ( س = ساقط ) ، ( ع = 10 ) ، ( ف = 8 ) ، ( ص = 6 ) ، ( ق = 4 ) ، ( ر = 8 ) ، ( ش = ساقط ) ، ( ت = 4 ) ، ( ث = 8 ) ، ( خ = ساقط ) ، ( ذ = 4 ) ، ( ض = 8 ) ، ( ظ = ساقط ) ، ( غ = 4 ) .

ابجد کبیر :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ،( ک = 20 ) ،( ل =30 ) ، ( م = 40 ) ، ( ن = 50 ) ، ( س = 60 ) ، ( ع = 70 ) ، ( ف = 80 ) ، ( ص = 90 ) ، ( ق = 100 ) ، ( ر = 200 ) ، ( ش = 300 ) ، ( ت = 400 ) ، ( ث = 500 ) ، ( خ = 600 ) ، ( ذ = 700 ) ، ( ض = 800 ) ، ( ظ = 900 ) ، ( غ = 1000 ) .

باید به عرض برسانم که تنها حروف ابجد از جمله خواصی بسیار دارد ، که اکنون به طور خلاصه گفته می شود .

1-     هر گاه 28 حرف ابجد را در ورقع ای نوشته و بخواهد آنان را مسخر کند ، ورقه را در آب انداخته و آب را به خورد آنان دهد .

2-     می توان با 28 حرف ابجد دشمن را سرگردان کرد .

3-     می توان با 28 حرف ابجد دشمن را صدمه زد یا هلاک گردان .

4-     هر گاه 28 حرف را بر روی کاغذی نوشته وآن را در خاک دفن کنید به نیت آن غائب احضار گردد بحق تعالی غایب پیدا می گردد .

5-     به جهت محبت این حروف را نوشته بر روی کاغذی و آن را آب کشیده و آبرا بخورد مطلوب دهد بیقرار میگردد .

6-     هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و آن را بر گردن طفل آویزان کند هرگز نترسد .

7-     هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته وکسی که طالب علم باشد ، کاغذ را آب کشیده بخورد ذهن او قوی گردد .

8-     هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته وآن را بر درختی کم ثمر ببندد ثمره آن زیاد می گردد .

هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته ودر چاهی که کم آب می باشد انداخته آب آن چاه زیاد می شود .

باید به عرض برسانم که هر سال 12 ماه دارد ، هر ماه را طالعی گفته اند ، در زمان حضرت سلیمان که هر انسانی روزگار او شبیه  یکی از این دوازده طالع می شود و آن 12 طالع به نام :

1 – حمل ، 2 – ثور ، 3 – جوزا ، 4 – سرطان ،  5 – اسد ، 6 – سنبله ، 7 – میزان ،

8 – عقرب ، 9 – قوس ، 10 – جدی ، 11 – دلو ، 12 – حوت ، میباشد .

هر گاه بخواهید طالع شخصی را پیدا کنید  :

باید نام و نام مادر او را به ابجد کبیر در آورده و با هم جمع کنید ، سپس حاصل جمع را تقسیم بر 12  کرده و باقیمانده طالع شخص می گردد .

توجه !

اگر زمانی باقیمانده صفر باشد باید نام تنها را تقسیم بر دوازده کنید و باقیمانده طالع آن شخص می شود .

و باید بدانید که فرق حروف ابجد با حروف فارسی این است که در حروف فارسی 32 حرف داریم اما در ابجد 28 حرف داریم و فرق آنها در 4 حرع ( گ- چ- پ- ژ ) میباشد و در هنگام استفاده از حروف ابجد در فارسی این حروف حذف می گردد .

مانند آقای هوشنگ بنت ژاله وقتی می خواهیم طالع آقای هوشنگ را حساب کنیم به طریق زیر عمل می کنیم ،

       ه        و        ش        ن       گ       بنت       ژ     ا      ل      ه 

             5        6        300     50      خالی    بنت   خالی    1    30    5

 

                       361                +                  36

جمع عدد هوشنگ به  عدد ابجد  کبیر می شود ،

50 + 300 + 6 + 5 = 361

جمع عدد ژاله به ابجد کبیر می شود ،

5 + 30 + 1 = 36 

مجموع نام و نام مادر می شود ،

361 + 36 = 397

چون که  دوازده طالع در سال داریم تقسیم بر 12 می کنیم و باقیمانده از تقسیم طالع هوشنگ می شود ،

397تقسیم بر 12 نتیجه باقیمانده 1 می شود ، و طالع آن حمل میباشد .

 

 

هر گاه بخواهید حساب کنید که آیا آقای محمد   زاده  مریم با خانوم فاطمه    زاده  بتول

 می توانند ازدواج بکنند یا نه ؟ آیا ستاره این دو نفر با هم جفت هست یا نه ؟ و در آینده تا آخر با هم زندگی میکنند یا نه ؟

 

    اول نام ونام مادر هر دو را به ابجد کبیر در آورده و بعد جدا جدا حساب کرده و بعد تقسیم می کنیم .

لطفا به موارد زیر توجه کامل فرمایید ،

اول آقای  م   ح   م   د   زاده  م     ر     ی      م 

           40 ،8 ،40 ،4      40 ، 200 ،10 ، 40 

    خانم   ف    ا    ط    م    ه    زاد     ب     ت     و     ل 

          80 ، 1 ، 9 ، 40 ، 5            2 ، 400 ،  6 ،  30

 

جمع عدد محمد 92 + جمع عدد مریم 290           438 + 135   

 

 

573               +               382         

 

 

955

مجموع چهار اسم بالا برابر است با :955

اکنون 955 را بر 5 تقسیم می کنیم ،

اگر باقیمانده تقسیم بالا 1  یا  3 یا  5  شود این دو به هم می رسند و ستاره آنها جفت می باشد وتا آخر با هم زندگی می کنند.

باقی مانده تقسیم بالا 5 می گردد که ستاره این دو نفر با هم جفت است وبه هم می رسند و موفق به ازدواج می شوند .

 

اگر باقیمانده تقسیم 2  یا  4  گردد این دو نفر به هم نمی رسند وستاره آنها جفت نمی باشد و تا آخر با هم زندگی نمی کنند .

توجه !

اگرزمانی  باقیمانده تقسیم صفر گردد معلوم میشود که یک طرف از خانواده طرفین با ازدواج موافق نمی باشند و ستاره آنها به طور قطعی جفت نمی باشد .

 

فایده بسیارمهم :

 

هر گاه دعا یا طلسم یا تعویضی آتشی برای خود یا کسی نوشتید باید توجه داشته باشید که در آن نامهای اسم اعظم خداوند بخشنده  مهربان  و هر نامی از خدا  و حروف ابجد نباشد چون آتش زدن این اسما حتما مورد غضب خداوند وموکلین و رجال الغیب خواهد شد .

 

فایده :

هرگز در شب تعویض ننویسید چرا که بعدأ در منزل خود موجب جنگ و نزاع می گردد و میل نوشتن و تصمیم گرفتن با خودتان می باشد .

خواص طبع ها :

1-     طبع آتشی همیشه زود عصبانی می شود و زود خاموش می گردد و کینه در دل نگه نمی دارد وهمیشه بدن او حرارت دارد وتشنه می باشد و زود جنگ شروع میکند .

2-     طبع خاکی همیشه متواضع و فروتن و ساکت می باشد و با حرمت وبا احترام با دیگران زندگی میکند .

3-     طبع بادی همیشه مغرور و تند خو میباشد و حرکات خود را پنهان از چشم دیگران انجام می دهد و بسیار زیرک  وکینه ای می باشد .

4-     طبع آبی همیشه مسرور شاد است و سه طبع بالا در وجودش ظاهر می گردد و همیشه از دست زبان به عذاب می افتد .

 


buy 10 mg levitra
جمعه 20 مهر 1397 01:48 ق.ظ

You have made your point very well..
buy levitra online levitra levitra 10 mg prezzo levitra buy levitra buy levitra generic levitra buy levitra 10mg buy generic levitra buy levitra 20 mg
buy levitra online
پنجشنبه 19 مهر 1397 02:15 ق.ظ

Superb posts. Regards.
cheap 20mg levitra buy 10 mg levitra levitra online levitra prices buy levitra generic vardenafil cheap 20mg levitra generic levitra vardenafil 20mg buy levitra generic
Cialis generic
چهارشنبه 11 مهر 1397 10:05 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it!
cialis flussig buy original cialis venta de cialis canada buying cialis overnight cialis in sconto cost of cialis cvs only best offers 100mg cialis overnight cialis tadalafil buying cialis in colombia wow cialis 20
Buy cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 02:43 ب.ظ

Incredible all kinds of good advice.
cialis 20mg preis cf precios de cialis generico cialis 5mg billiger achat cialis en suisse cilas cialis savings card cialis herbs generico cialis mexico acheter du cialis a geneve cialis 20mg prix en pharmacie
buy cialis online us pharmacy
سه شنبه 10 مهر 1397 01:56 ق.ظ

Information very well taken!!
cialis professional yohimbe only best offers 100mg cialis free generic cialis achat cialis en suisse cilas cialis per paypa price cialis best generic cialis with dapoxetine cialis for sale in europa how to purchase cialis on line
Cialis generic
دوشنبه 9 مهر 1397 08:04 ق.ظ

Effectively spoken without a doubt. !
cialis sicuro in linea cialis prezzo di mercato side effects for cialis bulk cialis how to purchase cialis on line cialis online cialis 5 mg scheda tecnica prescription doctor cialis when can i take another cialis generic cialis pill online
cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 09:27 ق.ظ

Useful data. Thank you.
we recommend cheapest cialis cialis super acti cialis 5 mg funziona cialis soft tabs for sale cialis arginine interactio buy cialis online legal what is cialis buy cialis cheap 10 mg cialis super acti acquistare cialis internet
Cialis prices
شنبه 7 مهر 1397 11:45 ب.ظ

You have made your position very clearly!!
we use it cialis online store only now cialis for sale in us cialis with 2 days delivery tadalafil 20 mg tarif cialis france ou acheter du cialis pas cher order generic cialis online how does cialis work cialis generic availability viagra vs cialis vs levitra
http://cialissy.com/
شنبه 7 مهر 1397 08:20 ب.ظ

You actually said it very well.
cost of cialis per pill cialis online cialis mit grapefruitsaft generic cialis cialis generico postepay viagra vs cialis cialis daily reviews we choice free trial of cialis generic cialis review uk cialis 5 mg
buy cialis cheap
شنبه 7 مهر 1397 10:16 ق.ظ

Wonderful data. Kudos!
pastillas cialis y alcoho cialis venta a domicilio cialis tadalafil online acquisto online cialis best generic drugs cialis enter site very cheap cialis generic for cialis acheter cialis meilleur pri cialis kaufen cialis tablets
canada medication pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 08:45 ق.ظ

Wonderful info. Regards.
north west pharmacy canada canadian pharmaceuticals companies canadian pharmacy uk delivery online drug store canadian pharmacies online prescriptions rx from canada trust pharmacy canadian canadian online pharmacy the best canadian online pharmacies drugs for sale in uk
canadian pharmacies online
شنبه 31 شهریور 1397 11:07 ب.ظ

You said it perfectly.!
canada online pharmacies pharmacy canada 24 canada drugs canada medication list is trust pharmacy in canada legitimate canadian pharmacy viagra brand canadian online pharmacies rated trust pharmacy of canada canada online pharmacies reviews canadian pharmacies online prescriptions
http://viagravonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:57 ب.ظ

Thanks, I value this.
cialis sicuro in linea buy generic cialis cialis tadalafil online cialis 5 mg generic cialis at the pharmacy buy generic cialis tadalafil 20 mg dosagem ideal cialis viagra or cialis cialis australia org
viagraessale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:40 ق.ظ

Incredible quite a lot of awesome info!
cialis kaufen interactions for cialis canadian cialis order generic cialis online cialis y deporte generic cialis pro acquisto online cialis preis cialis 20mg schweiz cialis 20 mg cut in half cialis 05
viagraky.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 08:43 ب.ظ

Awesome data. Kudos.
cialis coupon canadian cialis we recommend cheapest cialis cialis pas cher paris price cialis wal mart pharmacy cialis generic tadalafil buy cialis usa cost cilas cialis 200 dollar savings card click here take cialis
viagraessale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:43 ب.ظ

You've made your point!
tesco price cialis click here take cialis cialis online buying brand cialis online brand cialis generic rx cialis para comprar cialis usa cost cialis generico tadalafil 10 mg generic cialis levitra
http://viagraky.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:32 ق.ظ

You explained this really well.
cialis wir preise look here cialis order on line buy cialis online nz cialis 10mg prix pharmaci 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis professional from usa get cheap cialis cialis en 24 hora generic cialis with dapoxetine cialis en 24 hora
canadianpharmacytousa.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 02:36 ق.ظ

Thanks a lot, I appreciate this!
northwest pharmacies canada viagra canadian pharmacies-24h best canadian pharmacy canada medication prices drugs for sale in uk canadian government approved pharmacies canadian online pharmacies legal canadian pharmacies stendra online pharmacies of canada
http://viagraiy.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:03 ب.ظ

With thanks. An abundance of info.

buy cheap viagra to buy viagra online cheap viagra uk how get viagra viagra online canadian pharmacy how can i buy viagra without seeing a doctor buy legal viagra viagra online no prescriptions buy viagra 50mg buy viagra super active
viagra online
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:48 ق.ظ

Incredible all kinds of beneficial material!
how buy viagra online how to buy viagra without a prescription cheap generic viagra online pharmacy buy viagra next day delivery buy viagra online next day delivery uk prices for viagra viagra pharmacy levitra online pharmacy levitra how to buy viagra without a prescription cheap viagra online uk
http://withoutadoctorsprescriptions.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:48 ق.ظ

Kudos, Lots of advice!

sildenafil price uk viagra without presc uk pharmacy online cost of viagra how to buy real viagra how to buy viagra on line best place to buy viagra online where to buy generic viagra buy viagra now online where can i buy cheap viagra online
Online cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:36 ب.ظ

Whoa all kinds of terrific tips!
when can i take another cialis cialis italia gratis order generic cialis online only now cialis for sale in us cialis daily reviews cost of cialis per pill cialis generico postepay tarif cialis france canadian drugs generic cialis cialis alternative
Generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:17 ب.ظ

Many thanks, Ample tips.

cialis cuantos mg hay cialis generique venta cialis en espaa only now cialis for sale in us wow cialis 20 cialis daily reviews sialis cialis generico postepay how much does a cialis cost weblink price cialis
cialisonli.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:39 ب.ظ

You've made your point!
we choice cialis pfizer india only best offers 100mg cialis the best site cialis tablets generic low dose cialis where to buy cialis in ontario where cheapest cialis cialis 5 effetti collaterali how to purchase cialis on line purchasing cialis on the internet buy cialis
http://cialisonla.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:16 ق.ظ

Incredible lots of wonderful knowledge.
cialis 30 day sample side effects for cialis tadalafil tablets buying cialis on internet cialis daily new zealand cialis generika in deutschland kaufen viagra cialis levitra cialis 5mg we recommend cialis info cialis canadian drugs
http://eddrugsgeneric.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:45 ق.ظ

Well spoken certainly. .
cialis 5 mg effetti collateral free generic cialis prezzo cialis a buon mercato cialis billig cialis 20 mg no prescription cialis cheap american pharmacy cialis cialis canadian drugs cialis manufacturer coupon buying brand cialis online
http://cialisiv.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:27 ب.ظ

Seriously loads of valuable advice!
cialis coupons printable effetti del cialis compare prices cialis uk cialis 5 mg comprar cialis 10 espa241a cialis y deporte canadian cialis buy cheap cialis in uk pastillas cialis y alcoho cialis pills in singapore
http://cialisonl.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:40 ب.ظ

This is nicely said! !
how does cialis work cialis generico cialis 100mg suppliers venta de cialis canada cialis usa cost brand cialis nl 200 cialis coupon cialis 20 mg cost cialis 100 mg 30 tablet cialis rckenschmerzen
viagravonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:56 ق.ظ

You said it nicely..
tesco price cialis click now buy cialis brand cialis without a doctor's prescription cialis kaufen bankberweisung can i take cialis and ecstasy walgreens price for cialis venta cialis en espaa cialis daily new zealand cialis for sale in europa tadalafil
viabiovit.com/hoe-kan-ik-viagra-online.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:15 ق.ظ

Regards! Good information.
buy viagra in store where to buy viagra online how to buy viagra online viagra buy usa pharmacy prices for viagra get prescription for viagra buy viagra without consultation buy cheap generic viagra best buy for viagra buy pharmacy online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30