تبلیغات
احادیث وروایات ودعا - حروف ابجد
جمعه 4 آذر 1384

حروف ابجد

   نوشته شده توسط: علی رضا ولی نژاد    نوع مطلب :خواص آیات واذکار ،

به در خواست دوست عزیزم آقا مهدی گل برای همه دوستانم

حروف ابجد

حروف ابجد بر دو نوع صغیر و کبیر می باشد .

ابجد صغیر :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ، ( ک = 8 ) ، ( ل = 6 ) ، ( م = 4 ) ، ( ن = 2 ) ، ( س = ساقط ) ، ( ع = 10 ) ، ( ف = 8 ) ، ( ص = 6 ) ، ( ق = 4 ) ، ( ر = 8 ) ، ( ش = ساقط ) ، ( ت = 4 ) ، ( ث = 8 ) ، ( خ = ساقط ) ، ( ذ = 4 ) ، ( ض = 8 ) ، ( ظ = ساقط ) ، ( غ = 4 ) .

ابجد کبیر :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ،( ک = 20 ) ،( ل =30 ) ، ( م = 40 ) ، ( ن = 50 ) ، ( س = 60 ) ، ( ع = 70 ) ، ( ف = 80 ) ، ( ص = 90 ) ، ( ق = 100 ) ، ( ر = 200 ) ، ( ش = 300 ) ، ( ت = 400 ) ، ( ث = 500 ) ، ( خ = 600 ) ، ( ذ = 700 ) ، ( ض = 800 ) ، ( ظ = 900 ) ، ( غ = 1000 ) .

باید به عرض برسانم که تنها حروف ابجد از جمله خواصی بسیار دارد ، که اکنون به طور خلاصه گفته می شود .

1-     هر گاه 28 حرف ابجد را در ورقع ای نوشته و بخواهد آنان را مسخر کند ، ورقه را در آب انداخته و آب را به خورد آنان دهد .

2-     می توان با 28 حرف ابجد دشمن را سرگردان کرد .

3-     می توان با 28 حرف ابجد دشمن را صدمه زد یا هلاک گردان .

4-     هر گاه 28 حرف را بر روی کاغذی نوشته وآن را در خاک دفن کنید به نیت آن غائب احضار گردد بحق تعالی غایب پیدا می گردد .

5-     به جهت محبت این حروف را نوشته بر روی کاغذی و آن را آب کشیده و آبرا بخورد مطلوب دهد بیقرار میگردد .

6-     هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و آن را بر گردن طفل آویزان کند هرگز نترسد .

7-     هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته وکسی که طالب علم باشد ، کاغذ را آب کشیده بخورد ذهن او قوی گردد .

8-     هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته وآن را بر درختی کم ثمر ببندد ثمره آن زیاد می گردد .

هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته ودر چاهی که کم آب می باشد انداخته آب آن چاه زیاد می شود .

باید به عرض برسانم که هر سال 12 ماه دارد ، هر ماه را طالعی گفته اند ، در زمان حضرت سلیمان که هر انسانی روزگار او شبیه  یکی از این دوازده طالع می شود و آن 12 طالع به نام :

1 – حمل ، 2 – ثور ، 3 – جوزا ، 4 – سرطان ،  5 – اسد ، 6 – سنبله ، 7 – میزان ،

8 – عقرب ، 9 – قوس ، 10 – جدی ، 11 – دلو ، 12 – حوت ، میباشد .

هر گاه بخواهید طالع شخصی را پیدا کنید  :

باید نام و نام مادر او را به ابجد کبیر در آورده و با هم جمع کنید ، سپس حاصل جمع را تقسیم بر 12  کرده و باقیمانده طالع شخص می گردد .

توجه !

اگر زمانی باقیمانده صفر باشد باید نام تنها را تقسیم بر دوازده کنید و باقیمانده طالع آن شخص می شود .

و باید بدانید که فرق حروف ابجد با حروف فارسی این است که در حروف فارسی 32 حرف داریم اما در ابجد 28 حرف داریم و فرق آنها در 4 حرع ( گ- چ- پ- ژ ) میباشد و در هنگام استفاده از حروف ابجد در فارسی این حروف حذف می گردد .

مانند آقای هوشنگ بنت ژاله وقتی می خواهیم طالع آقای هوشنگ را حساب کنیم به طریق زیر عمل می کنیم ،

       ه        و        ش        ن       گ       بنت       ژ     ا      ل      ه 

             5        6        300     50      خالی    بنت   خالی    1    30    5

 

                       361                +                  36

جمع عدد هوشنگ به  عدد ابجد  کبیر می شود ،

50 + 300 + 6 + 5 = 361

جمع عدد ژاله به ابجد کبیر می شود ،

5 + 30 + 1 = 36 

مجموع نام و نام مادر می شود ،

361 + 36 = 397

چون که  دوازده طالع در سال داریم تقسیم بر 12 می کنیم و باقیمانده از تقسیم طالع هوشنگ می شود ،

397تقسیم بر 12 نتیجه باقیمانده 1 می شود ، و طالع آن حمل میباشد .

 

 

هر گاه بخواهید حساب کنید که آیا آقای محمد   زاده  مریم با خانوم فاطمه    زاده  بتول

 می توانند ازدواج بکنند یا نه ؟ آیا ستاره این دو نفر با هم جفت هست یا نه ؟ و در آینده تا آخر با هم زندگی میکنند یا نه ؟

 

    اول نام ونام مادر هر دو را به ابجد کبیر در آورده و بعد جدا جدا حساب کرده و بعد تقسیم می کنیم .

لطفا به موارد زیر توجه کامل فرمایید ،

اول آقای  م   ح   م   د   زاده  م     ر     ی      م 

           40 ،8 ،40 ،4      40 ، 200 ،10 ، 40 

    خانم   ف    ا    ط    م    ه    زاد     ب     ت     و     ل 

          80 ، 1 ، 9 ، 40 ، 5            2 ، 400 ،  6 ،  30

 

جمع عدد محمد 92 + جمع عدد مریم 290           438 + 135   

 

 

573               +               382         

 

 

955

مجموع چهار اسم بالا برابر است با :955

اکنون 955 را بر 5 تقسیم می کنیم ،

اگر باقیمانده تقسیم بالا 1  یا  3 یا  5  شود این دو به هم می رسند و ستاره آنها جفت می باشد وتا آخر با هم زندگی می کنند.

باقی مانده تقسیم بالا 5 می گردد که ستاره این دو نفر با هم جفت است وبه هم می رسند و موفق به ازدواج می شوند .

 

اگر باقیمانده تقسیم 2  یا  4  گردد این دو نفر به هم نمی رسند وستاره آنها جفت نمی باشد و تا آخر با هم زندگی نمی کنند .

توجه !

اگرزمانی  باقیمانده تقسیم صفر گردد معلوم میشود که یک طرف از خانواده طرفین با ازدواج موافق نمی باشند و ستاره آنها به طور قطعی جفت نمی باشد .

 

فایده بسیارمهم :

 

هر گاه دعا یا طلسم یا تعویضی آتشی برای خود یا کسی نوشتید باید توجه داشته باشید که در آن نامهای اسم اعظم خداوند بخشنده  مهربان  و هر نامی از خدا  و حروف ابجد نباشد چون آتش زدن این اسما حتما مورد غضب خداوند وموکلین و رجال الغیب خواهد شد .

 

فایده :

هرگز در شب تعویض ننویسید چرا که بعدأ در منزل خود موجب جنگ و نزاع می گردد و میل نوشتن و تصمیم گرفتن با خودتان می باشد .

خواص طبع ها :

1-     طبع آتشی همیشه زود عصبانی می شود و زود خاموش می گردد و کینه در دل نگه نمی دارد وهمیشه بدن او حرارت دارد وتشنه می باشد و زود جنگ شروع میکند .

2-     طبع خاکی همیشه متواضع و فروتن و ساکت می باشد و با حرمت وبا احترام با دیگران زندگی میکند .

3-     طبع بادی همیشه مغرور و تند خو میباشد و حرکات خود را پنهان از چشم دیگران انجام می دهد و بسیار زیرک  وکینه ای می باشد .

4-     طبع آبی همیشه مسرور شاد است و سه طبع بالا در وجودش ظاهر می گردد و همیشه از دست زبان به عذاب می افتد .

 


هانیه
دوشنبه 5 بهمن 1394 05:46 ب.ظ
حضرت فاطمه و علی هم جور نمیشن
نرگس
شنبه 26 دی 1394 03:29 ق.ظ
ببخشید گ وتوی حروف ابجد نیست من اسمم رو چطوری حساب کنم
عبد الله
شنبه 19 دی 1394 05:55 ق.ظ
سلام علیکم. شما بالا 397 را تقسیم بر 12 کردید نتیجه را 1 نوشتید. مطلقا اینجا اسرار هست که من متوجه نشدم. شما چه جور حساب کردید؟ چطور حساب می کنند؟ روش حساب را لطفا به ما بگویید. یا اینکه پایین هم 955 را بر 5 تقسیم کردید. ولی بالا گفتید به 12 تقسیم کنیم. بین اینها درست درنمی آید. خواهش می کنیم بیشتر به زبان آسان توضیح دهید.
طیبه
سه شنبه 1 دی 1394 11:27 ق.ظ
با عرض سلام و خسته نباشید

با تشکر از مطالب مفیدی که ارائه دادید.
من ی سوالی دارم اگر راهنماییم کنید ممنون میشم.برای داشتن حروف ابجد باید اسم شناسنامه فرد را در نظر گرفت یا اسمی که صدا زده میشود.برای کسانی که اسم شناسنامه و اسمی که صدایشان می زنند متفاوت است چه باید کرد.
با تشکر
فال ابجد
پنجشنبه 12 آذر 1394 09:26 ب.ظ
ممنون
مفید بود
Hamid
پنجشنبه 30 مهر 1394 01:14 ق.ظ
با احساسات مردم بازی نكنید. دوره ی جاهلیت گذشته ، قدرت مطلق خداوند بزرگ است وبرای رسیدن به هرچی نیت پاك انسان وقدرت جذب خود انسان هست .
شنبه 28 شهریور 1394 08:18 ب.ظ
سلام .اسم من توشناسنا مه زهرا است .ولی به من می گویند نرگس كدام را حساب كنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شنبه 28 شهریور 1394 08:12 ب.ظ
همه ی این ها اراجیف اند باورنكنید
هانیه
چهارشنبه 4 شهریور 1394 01:18 ب.ظ
باسلام وعرض خسته نباشید
میخاستم اگه میشه لطف كنید حساب كنید ببینید ستاره این
دونفر واسه ازدواج باهم خوبه؟
هانیه زاده زهرا
امیر زاده معصومه
پنجشنبه 22 مرداد 1394 06:48 ب.ظ
سلام اگه اخر اسم همزه باشه مثل عطاء چطوری حساب میشه ؟ ممنونم
Mohamade
چهارشنبه 7 مرداد 1394 08:02 ب.ظ
باسلام دوستان عزیز بزرگوار هر مشکلی در هر ضمینه ای دارید بنده درخدمتم...امر ازدواج .سرکتاب...وغیره....لطفا اول پیام بدید مشکلتون بفرمایید تماس می گیرم...شماره تماس....09373240439
Mohamade
چهارشنبه 7 مرداد 1394 08:01 ب.ظ
باسلام دوستان عزیز بزرگوار هر مشکلی در هر ضمینه ای دارید بنده درخدمتم...امر ازدواج .سرکتاب...وغیره....لطفا اول پیام بدید مشکلتون بفرمایید تماس می گیرم...شماره تماس....09373240439
Ali Mohamade
چهارشنبه 7 مرداد 1394 07:58 ب.ظ
باسلام با این شماره تماس بگیرید هر مشکلی داشته باشید در خدمتم کوتاهی نمی کنم ازدواج و غیره ...09373240439
دوشنبه 22 تیر 1394 11:36 ب.ظ
واقعا برای همه شما متاسفم چقدرسادلوح اینا راباور دارید
عیسی
یکشنبه 31 خرداد 1394 02:52 ق.ظ
زینب خانوم توباماشین حساب هوشنگ وژاله روحساب کردی مگه میشه حساب ابجد یه کارتخصصی هست من خودم بارها با استاد مشورت کردم وراهنمایی خواستم تا اینکه سر دراوردم وخدا روشکرمیکنم
عیسی
یکشنبه 31 خرداد 1394 02:47 ق.ظ
سلام دوستان من تجربه کافی درحروف ابجد رودارم هرکس سوالی دارد به این شماره که تو واتساپ هست پیام بده وانشالله بتونم کاری بکنم 09372141539
سه شنبه 12 خرداد 1394 11:35 ق.ظ
سلام
سه شنبه 1 اردیبهشت 1394 09:08 ق.ظ
با سلام اگر باقیمانده 6 شد برای ازدواج چطور می شود ممنونم اگر پاسخ دهید.
هادی
سه شنبه 12 اسفند 1393 11:46 ب.ظ
سلام اگر سوالی برای جفت بودن در ازدواج دارین به بنده ایمیل بزنید، بدون هیچ توقعی برایتان محاسبه میکنم
Hadikurdish@gmail.com
ـ
پنجشنبه 25 دی 1393 09:30 ب.ظ
بهتره بدونید که باقی مونده ی هیچ تقسیمی به پنج، پنج نمیشه. امکانش وجود نداره. و این حرف من ثابت میکنه که این مطلب به کل غلطه و شما مردم بیچاره رو سرکار گذاشتین با این اراجیف.
فاطمه
جمعه 12 دی 1393 07:54 ب.ظ
سلام خسته نباشید. ببخشید من یه سوال دارم. من شنیدم زمانی که اعداد ساعت تک بشه مثلا(22:22) و ما بی هوا این لحظه و ببینیم یعنی کسی داره تو اون لحظه به ما فکر میکنه. میخواستم ببینم این موضوع چقدر صحت داره؟ اگه در این زمینه اطلاعاتی دارید لطفا مطلبی بذارید. ممنون.
علی پاشا
جمعه 28 آذر 1393 09:10 ق.ظ
ایا برای انتخاب سهر محل اقامت در کشور دیگر ایا باید نام کشور را هم حساب کرد یا فقط نام شهر ان کشور را بر اساس ابجد حساب میکنیم.با تشکر
فال ابجد
شنبه 15 آذر 1393 10:10 ب.ظ
فال ابجد هم بذارید لطفا
زری
سه شنبه 27 آبان 1393 08:06 ب.ظ
سلام چراجواب سوالها رانمی دهید یادرامتظار هم نیست چقدر زمان بعدازنوشتم جواب می دهید ملتمسانه منتطریم
زهرا
شنبه 24 آبان 1393 12:10 ب.ظ
خواهشمندم جوابمان رازیرسوالمان بفرمایید چون هرچه وبلاگ رودیدم جواب نیست باتشکر
زهرا
شنبه 24 آبان 1393 12:05 ب.ظ
سلام.همسرم که دشمن قوی که قدرت که سالها مقابله ندارم وخیلی خسیس وبداخلاق درخانه وخیلی دروغگودرلباس زاهدوبیرون خانه لارژ وخوش اخلاق وزاهدوریاکارنام.محمدباقرطالع دلو.چه زمان دقیقی باید برایش تعویدهلاکت بنویسم که اثرکند چون به دعاوقران خیلی متوسل شدم ولی ..وخودم وبچه هایم ضجرمکشیم خواهشمندم جوابم رابدیداستادمنتظروگرفتارم
پنجشنبه 1 آبان 1393 01:54 ب.ظ
چرا دانولد نمیشه
فاطمه
چهارشنبه 23 مهر 1393 02:50 ب.ظ

با سلام خیلی ممنون از سایتتون
لطفا خودتون درستر حساب میکنید در شکم میشه کمکم کنید
واسه نامزدم میخوام دعا بنویسم
اسمش تو شناسنامه علیرضا صداش میکنن علی مادرش تو شناسنامه زینب صداش میکنن پروانه خودم فاطمه مادرم حمیده میشه برج وطالع م موکل وساعت خوب برای نوشتن دعای محبت به نامزدم بهم بگین خدایش خیلی در شکم میترسم ممنون میشم کمک کنید لطفا هر چی هست رو بهم بگید
یکشنبه 20 مهر 1393 12:32 ق.ظ
سلام چرا اینقد زود باور میکنید!اسم حضرت محمدوخدیجه رو بزنید درس در
یکشنبه 20 مهر 1393 12:27 ق.ظ
سلام چرا اینقد زود باور میکنید!اسم حضرت محمدوخدیجه رو بزنید درس در
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30